Hvem ejer hvad?

Vandledningen
Strandgårdens Vandværk forsyner dig med drikkevand gennem et net af vandledninger.

Fra vandledningen ude i vejen går der stikledning ind til den enkelte ejendom.

Stikledningen går fra forsyningsledningen i vejen og hen til skel. Strandgårdens Vandværk ejer den del af ledningen.

Fra skel og ind til den enkelte ejendom går jordledningen. Grundejer ejer den del af ledningen.

Jordledningen 
Opdager du eller har du mistanke om en utæthed på jordledningen, skal du kontakte vandværket og en autoriseret VVS-installatør.

Det er vigtigt, at du gemmer fakturaer og øvrige dokumenter, da dit forsikringsselskab, som oftest dækker omkostningerne. Dokumentationen kan også være nødvendig, i forbindelse med en evt. refusion, af betalingen til spildevandsforsyningen.

Du har selv alle forpligtelser og ansvar for vedligeholdelse af din jordledning.

Kuglehanen
Kuglehanen på vandværks-siden tilhører Strandgårdens Vandværk. 

Vandmåleren
Vandmåleren ejes af Strandgårdens Vandværk.

Vandmåleren må kun udskiftes af Strandgårdens Vandværk

Har du mistet plomben på vandmålerinstallationen, så kommer vi gerne og sætter en ny på.

Du kan læse mere om vandmåler under fanen ”vandmåler”.

 

Kort og tegninger
Vores ledninger og stophaner er indtegnet på kort.

Nogle er indtegnet efter gravearbejdet eller projektplaner, andre er indmålt digitalt.

Vi har ikke fortegnelser over alle stikledninger.