Velkommen til Strandgårdens Vandværk A.m.b.a.

Vand fra skoven, alle 3 boringer ligger i statsskoven.

Du finder en oversigt over indvindingsmængder, dvs. den mængde vand vi pumper op af jorden hvert år på www.geus.dk

Vi har et SRO-anlæg så driftsmedarbejderen kan styre, regulere og overvåge vandværket hjemmefra.