Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser over for dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket.

Kort sagt så beskriver regulativet pligter og rettigheder begge veje og fungerer derfor som handelsbetingelser.

Godkendt og gældende regulativ