Vinterlukning

Brug kuglehanen der er placeret umiddelbart før vandmåleren.

Sådan lukker du korrekt af for vinteren:

  1. Hanen før vandmåleren lukkes.

  2. Hanen efter vandmåleren, aftapningshane samt vandhaner i huset åbnes indtil der ikke længere kommer vand ud af vandhanerne.

  3. Tjek nu at vandmåleren står helt stille.

  4. Vandhanerne lukkes og hanen efter måleren lukkes som en ekstra sikkerhed.


Vær forsigtig ved åbning/lukning af disse haner, idet de kan "vrides over" ved for hårdhændet behandling, og som følge deraf begynder at åbne igen.

Når du åbner for vandet igen efter vinteren, kan det første vand der kommer ud være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.