Aflæsning

Når du er tilknyttet Strandgårdens Vandværk skal du selv aflæse din vandmåler. Når det er tid til at aflæse din måler modtager du et aflæsningskort.


Du kan aflevere din måleraflæsning på www.voresforsyning.dk


Loginoplysninger står på din vandregning.

Husk at vi stadig skal have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.

HUSK at det stadig er husejer som skal vedligeholde egen vandmåler og tilhørende dele, uanset om den sider i en brønd eller indenfor.